Misja

Nadrzędność praw człowieka – uważamy, że działalność na rzecz dobra człowieka jest jedynym sensem wszelkiej politycznej aktywności. Dbałość o jego godność oraz przestrzeganie podstawowych praw jak niezbywalnego prawa do życia, wolności, prywatności, rozwoju i poszukiwania własnych dróg do szczęścia. Te prawa muszą być podstawą wszelkiej działalności państwa. Nie zgadzamy się na istnienie państwa opresyjnego, masowo i totalitarnie inwigilującego obywateli za to ukrywającego działalność swoich urzędników przed obywatelami. Władza i ludzie nami rządzący muszą działać absolutnie jawnie, pozostając w ten sposób pod naszą kontrolą i być przez nas rozliczani.

Populacja – bardzo niska dzietność oznacza problemy z utrzymaniem starszej części społeczeństwa, wymarcie narodu i języka polskiego w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.  Wprowadzimy rozwiązania, które spowodują, że ten trend się odwróci i populacja Polski przekroczy sto milionów obywateli, ponieważ tylko wtedy język polski ma szanse na przetrwanie. Tylko wtedy twórczość w języku polskim i produkcja skierowana na wewnętrzny rynek nabiera sensu ekonomicznego. Jest to także gwarancja posiadania przez Polskę odpowiedniego potencjału obronnego.

Służba Zdrowia – Jej tragiczny stan zagraża życiu każdego z nas. Dlatego jej naprawa jest u nas na pierwszym miejscu i zobowiązujemy się, że zrobimy to w ciągu pierwszych 100 dni rządów.

Edukacja – konieczna jest radykalna zmiana systemu szkolnictwa i sposobów kształcenia, które jest totalitarne, nie przystaje do ogromnej dostępności wiedzy w dzisiejszej rzeczywistości i nie uwzględnia tego, że ludzie rodzą się z różnymi talentami i ułomnościami. Nie musimy przy tym niczego wymyślać – są dostępne wzory jak system fiński czy szkoły oparte na metodach Montessori.

Nowoczesność –  Polska nowoczesna, otwarta i świecka.  Rozwój kraju blokują rozwiązania strukturalne pochodzące z XIX wieku, stęchłość i hermetyczność kraju. Najwyższa pora na ich przebudowanie według XXI wiecznych standardów i możliwości. Musimy także otworzyć kraj na wartościowych ludzi z innych krajów oraz zdecydowanie oddzielić sferę sacrum od profanum, tego co cesarskie od tego co boskie i skończyć z uprzywilejowaniem Kościoła Katolickiego.  Nie oznacza to, że zamierzamy walczyć z wierzącymi, religią, kościołem itd.  Jedyne co chcemy to oddzielić to co cesarskie od tego co boskie. 

Zarobki – nadeszła już pora by zarobki Polaków zbliżyły się do tych zachodnioeuropejskich. Osiągniemy to likwidując wszelkie obciążenia wynagrodzeń i dochodów z pracy oraz podnosząc systematycznie minimalne wynagrodzenie.

Nowa Elektryfikacja Wsi – dzięki rozwojowi fotowoltaiki każde gospodarstwo rolne, nawet najmniejsze, może zacząć zarabiać na produkcji energii elektrycznej, dywersyfikując i zwiększając swoje dochody. Program nowej elektryfikacji wsi obejmuje zmiany w prawie i korzystne programy finansowania budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz rozliczeń za wyprodukowaną energię.

Jeżeli uważasz, że podążamy w tym samym kierunku – skontaktuj się z nami. Nie musisz wstępować do naszej partii byśmy Cię popierali!