Misja

Nadrzędność praw człowieka – działalność na rzecz dobra człowieka jest jedynym sensem wszelkiej politycznej aktywności. Dbałość o jego godność oraz przestrzeganie podstawowych praw jak niezbywalnego prawa do życia, wolności, prywatności, rozwoju i poszukiwania własnych dróg do szczęścia. Te prawa muszą być podstawą wszelkiej działalności państwa. Nie zgadzamy się na istnienie państwa opresyjnego, masowo i totalitarnie inwigilującego obywateli za to ukrywającego działalność swoich urzędników przed obywatelami. Władza i ludzie nami rządzący muszą działać absolutnie jawnie, pozostając w ten sposób pod naszą kontrolą i być przez nas rozliczani.

Populacja – bardzo niska dzietność oznacza problemy z utrzymaniem starszej części społeczeństwa oraz wymarcie narodu i języka polskiego w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.  Znamy jednak rozwiązania, które mogą odwrócić ten trend by populacja Polski przekroczyła sto milionów obywateli, a nawet dotarła do 150 mln.  Tylko wtedy język polski ma szanse na przetrwanie, tylko wtedy twórczość w języku polskim i produkcja skierowana na wewnętrzny rynek nabiera sensu ekonomicznego. Jest to także gwarancja posiadania przez Polskę odpowiedniego potencjału obronnego.

Służba Zdrowia – Jej tragiczny stan zagraża życiu każdego z nas. Dlatego jej naprawa jest obowiązkiem rządzących i my zobowiązujemy się, że zrobimy to w ciągu pierwszych 100 dni rządów.

Edukacja – konieczna jest radykalna zmiana systemu szkolnictwa i sposobów kształcenia, które jest totalitarne, nie przystaje do ogromnej dostępności wiedzy w dzisiejszych czasach i nie uwzględnia tego, że ludzie rodzą się z różnymi talentami i ułomnościami. Nie musimy przy tym niczego wymyślać – są dostępne wzory jak system fiński, duński czy szkoły oparte na metodach Montessori.

Nowoczesność –  Polska nowoczesna, otwarta i świecka.  Rozwój kraju blokują rozwiązania strukturalne pochodzące z XIX wieku, stęchłość i hermetyczność kraju. Najwyższa pora na ich przebudowanie według XXI wiecznych standardów i możliwości. Musimy także otworzyć kraj na wartościowych ludzi z innych krajów oraz zdecydowanie oddzielić sferę sacrum od profanum i skończyć z uprzywilejowaniem Kościoła Katolickiego.  Nie oznacza to, że zamierzamy walczyć z wierzącymi, religią, KK itd.  Jedyne co chcemy to oddzielić to co cesarskie od tego co boskie. 

Zarobki – nadeszła już pora by zarobki Polaków zbliżyły się do tych zachodnioeuropejskich. Osiągniemy to likwidując wszelkie obciążenia wynagrodzeń i dochodów z pracy oraz podnosząc systematycznie minimalne wynagrodzenie.

Nowa Elektryfikacja Wsi – dzięki rozwojowi fotowoltaiki każde gospodarstwo rolne, nawet najmniejsze, może zacząć zarabiać na produkcji energii elektrycznej, dywersyfikując i zwiększając swoje dochody. Program nowej elektryfikacji wsi obejmuje zmiany w prawie i korzystne programy finansowania budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz sposobu rozliczeń za wyprodukowaną energię.

Jeżeli uważasz, że podążamy w tym samym kierunku – skontaktuj się z nami. Nie musisz wstępować do naszej partii byśmy Cię popierali!