Misja

 1. Służba Zdrowia – Jej obecny tragiczny stan zagraża wręcz biologicznemu istnieniu narodu. Dlatego też w ciągu pierwszych 100 dni rządów doprowadzimy do całkowitego uzdrowienia systemu opieki zdrowotnej.

 2.  Modernizacja Polski. Pomimo, że mamy XXI wiek  to organizacja kraju oparta jest na XIX wiecznych rozwiązaniach blokujących rozwój kraju.  Dlatego też usuniemy przestarzałe struktury i wprowadzimy nowoczesne rozwiązania we wszystkich dziedzinach publicznego i społecznego życia.
  Niezwłocznie wypowiemy konkordat i skutecznie odseparujemy sacrum od profanum, w myśl zasady, że co boskie to Bogu a co cesarskie to cesarzowi.

 3.  Szkolnictwo – w szczególności konieczna jest radykalna zmiana systemu szkolnictwa i sposobów kształcenia, które jest totalitarne, nie przystaje do ogromnej dostępności wiedzy w dzisiejszej rzeczywistości i co gorsza nie uwzględnia tego, że ludzie rodzą się z różnymi talentami i ułomnościami.  A społeczeństwa napędzają wybitne w swojej dziedzinie jednostki, nawet gdy nie umieją wyliczyć ułamka czy wymienić dat z historii, a nie uśrednione masy.  Nie musimy przy tym niczego wymyślać, – są dostępne wzory jak system fiński czy szkoły oparte na metodach Montessori.

 4. Wsparcie dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.  Natychmiast zniesiemy absolutnie niezrozumiały ZAKAZ PRACY dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Uwolnimy także ogromne środki, które choć są przeznaczone dla niepełnosprawnych to w rzeczywistości przetrzymywane są latami przez rządowe i samorządowe instytucje.
 5. DePISyzacja i odpartyjnienie Polski –  zlikwidujemy partyjny system obsadzania członkami partii (i ich znajomymi) wszelkiego rodzaju stanowisk, urzędów i synekur.  Dotyczy to i stanowisk  w administracji jak i wszelkich organizacjach i spółkach kontrolowanych dziś przez rządzące partie.
 6. Opłata audiowizualna – do likwidacji.
 7. Media państwowe –  do likwidacji.
 8. Likwidacja obciążeń dotyczących stosunków pracy. Jak my, ludzie, mamy konkurować z robotami o pracę (rozumianymi jako mniej lub bardziej autonomiczne maszyny) jeżeli nasza praca obciążona jest biurokracją, podatkami i składkami a robotów nie jest? Dlatego zniesiemy te obciążenia, nie będzie podatku dochodowego, składek ubezpieczeniowych ani biurokracji związanej z zatrudnianiem. Zlikwidujemy także ZUS.
 9. Zmiana sposobu finansowania partii politycznych, tak by finansowane były także partie nie mające reprezentacji w parlamencie np. poprzez przekazywanie partiom przez obywateli co roku specjalnych bonów (także w formie elektronicznej).
 10. Zmiana dozwolonych sposobów prowadzenia kampanii wyborczych, wprowadzenie zbiorczego systemu informacyjnego dostępnego na serwerach PKW oraz zmiana ordynacji wyborczej w tym w zasadach popierania kandydatów i tworzenia list wyborczych.
 11. Likwidacja barier prowadzenia działalności gospodarczej, koncesji, zezwoleń (poza kilkoma absolutnie koniecznymi) i barier dostępu do różnych zawodów.
 12. Zniesienie karalności za posiadanie narkotyków – nie zgadzamy się na to, by naszych znajomych, bliskich oraz dzieci uznawano za niebezpiecznych kryminalistów tylko dlatego, że próbowały substancji wpisanych jako narkotyk choć dużo cięższe narkotyki (alkohol, nikotyna) są całkowicie legalne.
 13. Wprowadzenie możliwości udziału w życiu politycznym za pośrednictwem elektronicznych środków łączności w szczególności poprzez Internet, ale również tradycyjnej poczty. W pierwszym rzędzie oczekujemy wprowadzenia możliwości popierania list kandydatów w dalszej kolejności zdalne głosowanie w wyborach.
 14. Odwrócenie narastającej tendencji pozbawiania ludzi należnych im praw, przejawiające się w totalnej inwigilacji i przepisach godzących w godność człowieka, jego swobody i wolność.
 15. Prowadzenie polityki mającej na celu obniżkę cen dóbr zasadniczo wpływających na jakość życia, a szczególnie leków, poprzez większą refundację ich kosztów i wynegocjowanie lepszych ce u producentów.