Misja

Wyobraź sobie, że Polskę zamieszkuje ponad 100 mln ludzi.
Największy kraj UE, ludnościowo porównywalny z Rosją. Pomyśl jaką daje  to siłę Polsce, jaką ogromną atrakcyjność i siłę ekonomiczną twórczości w języku polskim czy też produkcji skierowanej nawet wyłącznie na wewnętrzny rynek.

My chcemy właśnie takiej Polski.
Mającej ponad 100 mln obywateli, Polski dla każdego, kto chce związać z nią swoje życie.

Służba Zdrowia – Jej tragiczny stan zagraża życiu każdego z nas. Dlatego jej naprawa jest u nas na pierwszym miejscu i zobowiązujemy się, że zrobimy to w ciągu pierwszych 100 dni rządów.

Populacja – bardzo niska dzietność oznacza problemy z utrzymaniem starszej części społeczeństwa oraz całkowite wymarcie narodu i języka polskiego w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Wprowadzimy rozwiązania, które spowodują, że ten trend się odwróci i populacja Polski przekroczy sto milionów czyniąc z Polski najludniejszy kraj UE.

Edukacja – konieczna jest radykalna zmiana systemu szkolnictwa i sposobów kształcenia, które jest totalitarne, nie przystaje do ogromnej dostępności wiedzy w dzisiejszej rzeczywistości i nie uwzględnia tego, że ludzie rodzą się z różnymi talentami i ułomnościami. Nie musimy przy tym niczego wymyślać – są dostępne wzory jak system fiński czy szkoły oparte na metodach Montessori.

Nowoczesność –  Polska nowoczesna, otwarta i świecka.  Rozwój kraju blokują rozwiązania strukturalne pochodzące z XIX wieku, stęchłość i hermetyczność kraju. Najwyższa pora na ich przebudowanie według XXI wiecznych standardów i możliwości. Musimy także otworzyć kraj na wartościowych ludzi z innych krajów oraz zdecydowanie oddzielić sferę sacrum od profanum, tego co cesarskie od tego co boskie i skończyć z uprzywilejowaniem Kościoła Katolickiego.  Nie oznacza to, że zamierzamy walczyć z wierzącymi, religią, Kościołem itp. – wręcz przeciwnie! 

Zarobki – nadeszła już pora by zarobki Polaków zbliżyły się do tych zachodnioeuropejskich. Osiągniemy to likwidując wszelkie obciążenia wynagrodzeń i dochodów z pracy, podnosząc systematycznie minimalne wynagrodzenie.

Nadrzędność praw człowieka i obywatelskich – człowiek posiada niezbywalne prawa do życia, wolności, prywatności, rozwoju i poszukiwania własnych dróg do szczęścia. Te prawa muszą być podstawą wszelkiej działalności państwa. Nie zgadzamy się na istnienie państwa opresyjnego, masowo i totalitarnie inwigilującego obywateli i ukrywającego działalność swoich urzędników przed obywatelami. Władza i ludzie nami rządzący muszą działać absolutnie jawnie, pozostając w ten sposób pod naszą kontrolą i być przez nas rozliczani.

Nowa Elektryfikacja Wsi – dzięki rozwojowi fotowoltaiki każde gospodarstwo rolne, nawet najmniejsze, może zacząć zarabiać na produkcji energii elektrycznej, dywersyfikując i zwiększając swoje dochody. Program nowej elektryfikacji wsi obejmuje zmiany w prawie i korzystne dla rolników programy finansowania budowy elektrowni fotowoltaicznych.

Jeżeli uważasz, że podążamy w tym samym kierunku – skontaktuj się z nami.