Misja

  1. Służba Zdrowia – Jej tragiczny stan zagraża każdemu z nas. Dlatego postawimy ją na nogi w ciągu pierwszych 100 dni rządów.

  2. Polska na miarę XXI wieku i europejskie zarobki – nadeszła już pora by zarobki Polaków zbliżyły się do zachodnioeuropejskich. Osiągniemy to likwidując wszelkie obciążenia wynagrodzeń i dochodów, podnosząc systematycznie minimalne wynagrodzenie oraz wyprowadzając Polskę z XIX wiecznych rozwiązań strukturalnych.

  3.  Szkolnictwo – w szczególności konieczna jest radykalna zmiana systemu szkolnictwa i sposobów kształcenia, które jest totalitarne, nie przystaje do ogromnej dostępności wiedzy w dzisiejszej rzeczywistości i co gorsza nie uwzględnia tego, że ludzie rodzą się z różnymi talentami i ułomnościami. Nie musimy przy tym niczego wymyślać – są dostępne wzory jak system fiński czy szkoły oparte na metodach Montessori.

  4. Człowiek i jego niezbywalne prawa do wolności, rozwoju i poszukiwania własnych dróg do szczęścia podstawą stanowienia praw i wszelkiej publicznej działalności państwa. Dość państwa opresyjnego, inwigilującego obywateli a z drugiej strony ukrywającego swoją działalność przed obywatelami. Władza i ludzie nami rządzący muszą działać absolutnie jawnie, pozostając w ten sposób pod kontrolą obywateli i być przez nich rozliczani.
  5. Nowa Elektryfikacja Wsi – dzięki rozwojowi fotowoltaiki każde gospodarstwo rolne, nawet najmniejsze, może zacząć zarabiać na produkcji energii elektrycznej, dywersyfikując i zwiększając swoje dochody. Program nowej elektryfikacji wsi obejmuje zmiany w prawie i korzystne dla rolników programy finansowania budowy elektrowni fotowoltaicznych.