Zawiadomienie do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego

W dniu dzisiejszym wysłane zostało zawiadomienie do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego o  podejrzeniu popełnianiu zbrodni przeciwko ludzkości przez Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Dudę, Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Kamińskiego i inne osoby w związku z tym co się dzieje na pograniczu z Białorusią.

Możesz także i Ty wysłać takie zawiadomienie, link do wzoru w word jest tutaj, w pdf jest tutaj.
Z jego treścią (po polsku) możesz zapoznać się we wpisie poniżej.

Jeżeli nie chce się Wam iść na pocztę, możecie zawiadomienie wysłać emailem: otp.informationdesk@icc-cpi.int

Może niektórzy siepacze tej władzy zrozumieją co ich czeka jeżeli nie zaprzestaną wykonywania zbrodniczych rozkazów, sprzecznych z ciągle obowiązującym w Polsce prawem.

Information and Evidence Unit
Office of the Prosecutor
International Criminal Court
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia

zbrodni przeciwko ludzkości

Wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie podejrzenia popełniania zbrodni przeciwko ludzkości na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez:

a) Mateusza Morawieckiego, obecnie premiera RP
b) Andrzeja Dudę, obecnie prezydenta RP
c)Jarosława Kaczyńskiego, obecnie wicepremiera i przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.
d)Mariusza Kamińskiego, obecnie ministra spraw wewnętrznych i administracji
e) Andrzeja Jakubaszka, pułkownika, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
f) Annę Michalską, rzeczniczkę prasowa Straży Granicznej
g) inne osoby, w szczególności policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy bezpośrednio popełniających czyny noszące charakter zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa.

Uzasadnienie:

Od sierpnia 2021 roku w związku z rozporządzeniami członków rządu i idącymi za tym rozkazami zwierzchników, sprzecznymi z podpisanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi, polską konstytucją i polskim prawem (w tym karnym), na terytorium Polski dochodzi do masowych działań policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy polegających w szczególności na:

a) wywożeniu tysięcy mężczyzn, kobiet (w tym ciężarnych) oraz dzieci do lasu i UWIĘZIENIU ich pod gołym niebem w warunkach bezpośrednio zagrażających ich życiu wynikających z braku wody, jedzenia, lekarstw oraz przenikliwej wilgoci i niskiej temperatury, które potrafią zabić w kilkanaście godzin.

b) przepychaniu i przerzucaniu z użyciem przemocy, tysięcy mężczyzn, kobiet (w tym ciężarnych) oraz dzieci na terytorium Białorusi, także bezpośrednio do lasu co bezpośrednio zagraża ich życiu.

c) rozdzielaniu rodzin, w tym dzieci od rodziców i wywożenia ich w różne miejsca (ciągle mówimy o podmokłych lasach z bagnami i trzęsawiskami)

d) odmawiania przyjęcia od tych ludzi wniosków o ochronę prawną/azyl.

e) ignorowania zgłoszonych i wypełnionych wniosków o ochronę prawną/azyl, okłamywaniu prawnie ustanowionych pełnomocników co do miejsca wywożenia osób, które podpisały wnioski itd.

f) ignorowaniu postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce udzielić uchodźcom natychmiastowego wsparcia, w tym dostarczyć żywność czy umożliwić konsultację lekarską.

g) zastraszaniu a nawet już oskarżaniu (o handel ludźmi) osób niosących pomoc uchodźcom błąkającym się po lasach czy też szukających już bezpośrednio pomocy w wioskach i miastach.

h) wymuszaniu na lekarzach wypisywania ze szpitali wyziębionych, chorych, rannych i wycieńczonych ludzi by jak najszybciej ponownie ich wywieźć do lasu.

i) odmawianiu wjazdu ratownikom i lekarzom (mimo wielu wniosków) do strefy ustanowionej jako strefa stanu wyjątkowego

j) utrudnianie a nawet blokowanie niesienia pomocy działaczom organizacji humanitarnych, posłom, duchownym oraz ratownikom medycznym.

Wszystkie te działania te podejmowane są wobec osób podejrzewanych o nielegalne przekroczenie granicy polsko-białoruskiej, przy czym przeważnie osoby te zostały do tego zmuszone (wielokrotnie) groźbą i fizyczną przemocą przez białoruskie służby.

W związku z pogarszającą się pogodą, nadchodzącymi opadami atmosferycznymi, mrozami i wielotygodniowym pobytem w lasach, tysiącom tych ludzi grozi śmierć.

Działania te popełnione w ramach rozległego i systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej mogą wyczerpywać czyny podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, w szczególności kwalifikowane jako:

(b) eksterminacja;

(d) deportacja lub przymusowe przemieszczanie ludności;

(e) uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego;

(f) tortury;

(h) prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci [….] lub z innych powodów powszechnie uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w związku z jakimkolwiek czynem, do którego odnosi się niniejszy ustęp, lub z jakąkolwiek zbrodnią objętą jurysdykcją Trybunału;

(k) inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub fizycznego

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

ps
Chciałbym podkreślić, że wniosek ten nie dotyczy działań związanych z bezpośrednią ochroną granicy i działań uniemożliwiających jej przekroczenie lecz działań podejmowanych wobec ludzi, znajdujących się od wielu dni na terytorium Polski, nawet dziesiątki kilometrów od granicy.

Z uszanowaniem
Arnold Buzdygan
członek zarządu
Partii Rozwoju

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *